مطالب وبلاگ

میوه‌های هسته دار
بررسی انواع اسپرسو ماشین ها
دم‌آوری با V60
چگالی
فرآوری... در شرق آفریقا
اهمیت کیفیت آب در دم‌آوری
بادیــ... چیست و چگونه درک میشود؟!
شکفت شگفت انگیز...
فرآوری قهوه
احساس گسی
آیا تفاوت میان تنواری گونه های مختلف قهوه اهمیت دارد؟
قندها در فرآوری طبیعی
شکفت و گرفتگی
نسبت زمان توسعه
Pre-Infusion و تاثیر آن بر اسپرسو
چهار عامل تاثیرگذار بر نفوذ آب به قهوه
عصاره گیری و میزان قندها
چگونه تمپ کنیم؟
باید ها و نباید های Prewetting
تجربه چشیدن گونه های وحشی فراموش شده‌ی قهوه
نگاهی به کیک قهوه بعد از عصاره گیری
پیام در واتساپ