فرآوری قهوه

Sunday، ۱۴ Farvardin ۱۴۰۱

به طور کلی فرآیند فراوری دانه های قهوه، شروع بالغ شدن طعم ها و شکل گیری ساختار های پیچیده ای است که نوشیدن آن را در تمام ساعات روز دلچسب میکند.
انتخاب نوع فراوری توسط کشاورز به طور کلی به عوامل متعددی مانند: اهداف تولید کننده، تجربه، دانش، منابع طبیعی محیطی، خواسته های بازار، سنت، فرهنگ و … بستگی دارد

...

فرآوری خشک/طبیعی

در این نوع فرآوری دانه ها بعد از برداشت و دسته بندی و گاها شستشو، همراه با میوه بر روی زمین یا تخته های چوبی در معرض نور خورشید قرار میگیرند تا خشک شوند.
درهنگام فرایند خشک شدن میوه، نوع سایه و گردش هوا از اهمیت بالایی برخوردار است که از این رو برای خشک کردن میوه از تخته های چوبی به دلیل قابلیت جذب رطوبت استفاده میکنند
در هنگام فرایند خشک شدن دانه ها مرتبا زیر و رو میشوند که هم فرایند خشک شدن به صورت یکنواخت اتفاق بیفتد و هم دانه هایی که سرعت خشک شدن آنها پایین تر بوده دچار کپک زدگی و تخمیر نشوند
پس از اتمام مرحله خشک شدن طی فرآیند "هالینگ" باقی مانده میوه خشک شده از دانه جدا میشود تا از ریسک کپک زدگی جلوگیری شود
دانه هایی که به روش طبیعی فراوری شدند عموما از بادی بالاتر و شیرینی محسوس تری برخوردارند و همچنین نمیتوان توقعی بیش از اسیدیته‌ی متوسط یا متوسط رو به بالا از آنها داشت
همچنین خطر کپک زدگی و در نتیجه ایجاد طعم های تخمیری و ترشیدگی در این نوع فرآوری به دلیل زمان بالای همنشین بودن دانه و میوه بالاتر است

به طور کلی فرآیند فراوری دانه های قهوه، شروع بالغ شدن طعم ها و شکل گیری ساختار های پیچیده ای است که نوشیدن آن را در تمام ساعات روز دلچسب میکند.
انتخاب نوع فراوری توسط کشاورز به طور کلی به عوامل متعددی مانند: اهداف تولید کننده، تجربه، دانش، منابع طبیعی محیطی، خواسته های بازار، سنت، فرهنگ و … بستگی دارد

فرآوری شسته/خیس

در این نوع فراوری، پس از برداشت و غربالگری، پوسته و بخشی از گوشته میوه قهوه به وسیله دستگاهی به نام "دیپالپر" جدا میشود.
بعد از آن دانه وارد محفظه هایی تمیز میشود تا فرایند تخمیر اتفاق بیفتد.
گوشته باقی‌مانده بعد از مرحله دیپالپ در این حوضچه ها به کمک فرایند تخمیر تجزیه شده و از دانه جدا میشوند
تولیدکنندگان مختلف از مقادیر متفاوتی از آب در مرحله تخمیر استفاده می کنند و مدت زمان تخمیر به عوامل مختلفی از جمله ارتفاع بستگی دارد
اهمیت مدت زمان فرایند تخمیر مستقیما بر طعم نهایی محصول تاثیر گذار است به این صورت که اگر فرایند تخمیر خیلی طولانی شود طعم های تخمیری و گندیدگی در محصول نهایی ایجاد میشود
پس از اتمام مرحله تخمیر و شستشوی باقیمانده گوشته از دانه، فراورده نهایی برای خشک شدن منتقل میشود.
همانند فراوری خشک یا طبیعی در این مرحله از فرایند شسته نیز دانه ها مرتبا باید زیر و رو شوند تا گردش کافی هوا وجود داشته باشد و دانه ها یکدست خشک شوند
پس از خشک شدن و رسیدن به رطوبتی بین ۱۱ تا ۱۳ درصد، دانه های برای انبارداری و بسته بندی منتقل میشوند
در قیاس با سایر فرآوری‌ها، قهوه‌های شسته سطح بالایی از اسیدیته ، پیچیدگی طعمی بالا و آنچه که به عنوان "cleanness" تعریف می شود را از خود نشان می دهند.
"پاکیزگی" یک اصطلاح مهم در قهوه است که نشان دهنده عدم وجود هرگونه طعم منفی، مانند بی مزه بودن یا گسی غیر معمول است.

فرآوری عسلی

این شیوه فراوری تقریبا ترکیبی از دو فراوری شسته و طبیعی است که در برخی از کشور های امریکای مرکزی مثل کاستاریکا رایج است...

در این شیوه، میوه قهوه با استفاده از دستگاه های دیپالپر از دانه جدا میشود و سپس دانه به همراه موسیلاژ برای ادامه فرایند فراوری و خشک شدن منتقل میشود

در این شیوه به دلیل کاهش زمان همنشینی دانه و میوه خطر بیش‌تخمیر شدن و کپک زدگی به نسبت فراوری نچرال یا طبیعی پایین تر است و به دلیل وجود بخشی از موسیلاژ بر روی دانه تنواری و شیرینی بیشتری به نسبت فراوری شسته از آن انتظار داریم

در این شیوه، فراورده ها بسته به میزان باقی مانده از موسیلاژ بر روی دانه های قهوه، به ۳ دسته:

🟡Yellow honey
🔴Red honey
⚫️Black honey

نام گذاری میشوند...
در بلک هانی به دلیل میزان بیشتر موسیلاژ بر روی دانه، فراورده نهایی از لحاظ تنواری و شیرینی به فراوری های طبیعی نزدیک تر و بالعکس این امر در یلو هانی وجود دارد

دانه هایی که فراوری عسلی را پشت سر میگذارند در نهایت تعادلی بین فراوری شسته و خشک را تداعی میکنند

تن واری قابل قبول و شیرینی ملموس به همراه اسیدیته ای با کیفیت از شاخصه های این نوع فراوری است
.

پیام در واتساپ